• Bank og finans 

   Orderud, Geir; Per Gunnar Røe (NIBR-notat 2006:109, Notat, 2006)
   Last ned gratis Prosjektet er en kvalitativ analyse av banker og finansinstitusjoner og den rolle disse spiller i forhold til boligutbyggere. Intervjuene med mellomledere i bank og finans har fokusert på prosedyrer i ...
  • Fortellingen om en stedsutvikling - en sosiokulturell prosess 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe (NIBR-notat 2004:101, Notat, 2004)
   Last ned gratis Den fysiske stedsutviklingen av kommunesenteret Skotterud i Eidskog studeres som en sosial og kulturell prosess for å identifisere vesentlige suksesskriterier. Lokalsamfunnets sosiale kapital var en ressurs ...
  • Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe; Vidar Vanberg; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:131, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet inneholder råd og anbefalinger om strategisk arbeid knyttet til profilering med sikte på å øke kunnskapen om byen. Det fokuseres direkte på profileringsarbeid, differensiering av målgrupper, kommuners ...