• Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet 

      Hegna, Kristinn; Pedersen, Willy (NOVA Rapport 5/02, Research report, 2002)
      Rapporten beskriver salg og bytte av seksuelle tjenester utført av ungdom under 18 år. Fra før finnes det lite litteratur og kunnskap om dette emnet - både i norsk og internasjonal sammenheng. I denne rapporten presenteres ...