• Ungdata junior 2017. Metoderapport 

      Løvgren, Mette; Overå, Stian (NOVA Rapport 3/18, Report, 2018)
      Denne metoderapporten er en evaluering av Ungdata junior Asker og Bærum 2017. Omtrent 6600 barn deltok, og svarprosenten i de to kommunene var henholdsvis 88 og 90 prosent. Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse ...