• Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser 

   Ove Langeland (NIBR-notat 2010:103, Notat, 2010)
   Last ned gratis Dette notatet behandler finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser. Det belyser hvordan slike virksomheter finansierer sine ulike aktiviteter, hvilke kilder de bruker og hvilke problemer de har ...
  • Nyskaping i Sogn og Fjordane 

   Frants Gundersen; Ove Langeland; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2004:105, Notat, 2004)
   Last ned gratis I notatet diskuterast vilkår for innovasjon samt korleis Sogn og Fjordane fylke kjem ut samanlikna med landet elles og nokre andre fylker, når det gjeld næringsstruktur, forsking og utvikling i næringslivet ...
  • Næringsmiljø og utvikling i Fredrikstad-regionen 

   Onsager, Knut; Frants Gundersen; Ove Langeland; Steinar Norman (NIBR-notat 2005:119, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet belyser næringsstrukturer og utviklingstrekk i Fredrikstadregionen de senere årene, og retter et spesielt søkelys på kultur og kreative næringer. Det vises til at disse næringer har utviklet seg ...
  • Regional development, innovation policy and territorial cohesion 

   Ove Langeland (NIBR-notat 2010:102, Notat, 2010)
   Last ned gratis This paper gives a broad overview of the development in Norway with regard to regional development, and how regional policy and innovation policy are aiming at combining regional competitiveness and ...
  • Regional finansiering for økt kunnskapsbasert verdiskaping 

   Ove Langeland (NIBR-notat 2004:111, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over finansieringsordninger for kunnskapsbasert virksomhet i Innlandet med særlig fokus på såkorn og venturekapital. Resultatene er basert på intervjuer med finansmiljøer, ...