• Bank og finans 

   Orderud, Geir; Per Gunnar Røe (NIBR-notat 2006:109, Notat, 2006)
   Last ned gratis Prosjektet er en kvalitativ analyse av banker og finansinstitusjoner og den rolle disse spiller i forhold til boligutbyggere. Intervjuene med mellomledere i bank og finans har fokusert på prosedyrer i ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 1 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2020:28, Research report, 2020-12)
   Rapporten inneholder en oversikt over informasjons- og veiledningstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19, samt en oversikt over smittesituasjonen i innvandrerbefolkningen. ...
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 3 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2021:6, Research report, 2021-04)
   Rapporten er den tredje delrapporten i prosjektet «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19.» Rapporten presenterer resultater fra intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn ...
  • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
   Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
  • Det multifunksjonelle landbruket 

   Orderud, Geir (NIBR-notat 2002:112, Notat, 2002)
   Notatet gjennomgår multifunksjonalitetsbegrepet i forhold til kriterier som indirekte effekter, ikke-omsettelighet og offentlige goder. Deretter settes fokus på den regionale dimensjonen, og dette diskuteres i lys av ...
  • Predicting the dissolved natural organic matter (DNOM) concentration and the specific ultraviolet absorption (sUVa) index in a browning central European stream 

   Haaland, Ståle Leif; Hejzlar, Josef; Eikebrokk, Bjørnar; Orderud, Geir; Paule‐Mercado, Ma. Cristina; Porcal, Petr; Sláma, Jiří; Vogt, Rolf David (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Over the past four decades, an increase in Dissolved Natural Organic Matter (DNOM) and colour, commonly referred to as browning, has been noted in numerous watercourses in the northern hemisphere. Understanding the ...
  • Unge voksne i utkant-Norge 

   Orderud, Geir (NIBR-notat 2001:102, Notat, 2001)
   På grunnlag av en spørreskjemaundersøkelse i et utvalg distriktskommuner i Hedmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag forsøker notatet å avdekke oppfatninger om stedselementene natur og kulturlandskap, bebyggelse og ...
  • Utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Bjørn Moen; Orderud, Geir (NIBR-notat 2003:115, Notat, 2003)
   Prosjektet er en analyse og vurdering av hvilke samfunnsmessige virkninger utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland kan få. Resultatene vi har kommet fram til, bygger på simuleringer ved hjelp av ...