• Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand 

      Stokke, Knut Bjørn; Skogheim, Ragnhild; Vindenes, Erling; Omland, Atle; Skår, Margrete (Samarbeidsrapport NIBR/NINA/NIKU 2008, Report, 2008)
      Prosjektet retter søkelys mot friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarka. Rapporten ...