• Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg 

   Haug, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars; Røste, Rannveig; Holm, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2015, Report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av og aktiviteter som er gjennomført ved Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester knyttet til utvikling av tjenestene i kommunal helse og omsorg. Det er gjennomført ...