• Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Fredrikstad 

      Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Zeiner, Hilde Hatleskog; Følling, Kjersti Eline; Olsen, Bent Olav (NIBR-kortnotat;2023:4, Working paper, 2023)
      SOSLOKAL: SOSIAL BÆREKRAFT SOM DRIVKRAFT I LOKALSAMFUNNSUTVIKLINGEN Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid ...