• Spredt boligbygging i Skandinavia 

      Lone Kristensen; Jørgen Primdahl; Harvold, Kjell-Arve; Ole Reiter (NIBR-notat 2008:104, Notat, 2008)
      Last ned gratis Notatet beskriver regulering av spredt bebyggelse/utviklingen i "det åpne land" i de tre skandinaviske land, med særlig vekt på utviklingen i Skåne, Københavnsområdet og Osloområdet. Tilknyttet prosjekt ...