• Byene i Nordland som innovasjonssentra 

   Vestby, Guri Mette; Bergsli, Heidi; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2016:2, Report, 2016)
   Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland, hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer ...
  • Hvilken sammenheng finner vi mellom boligtyper og befolkningssammensetning? 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2017:14, Report, 2017)
   Basert på foreliggende kunnskap om sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning har NIBR drøftet effektene på befolkningssammensetningen etter alder og sosioøkonomiske kjennetegn som følge av forslag til to ...
  • Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan 

   Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2016:13, Report, 2016)
   Rapporten presenterer prosjektet «Evaluering av Norsk Kulturminnefond», og er gjennomført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet våren 2016. Frem til utgangen av 2012 var Kulturminnefondet finansiert av midler fra ...