• Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner 

   Barlindhaug, Rolf; Nygaard, Marit (2020;9, Research report, 2020-05)
   Nasjonale signaler til kommunal planlegging fokuserer på fortetting i knutepunkt med etterfølgende høye salgspriser på nye boliger. Vi undersøker kunnskapsgrunnlaget som brukes i fem regionale vekstsentre knyttet til hva ...
  • Kultur og frivillighet i Groruddalen – en aktørkartlegging 

   Skogheim, Ragnhild; Holm-Hansen, Jørn; Nygaard, Marit (NIBR-rapport;2019:1, Research report, 2019-01-28)
   Rapporten presenterer resultater fra kartlegging av kultur- og frivillighetsaktører i Groruddalen. Resultatene skal danne grunnlag for at flere deltar aktivt i nærmiljøet gi kunnskap av direkte nytte i arbeidet med å nå ...
  • Midtveisundersøkelse Områdeløft Trosterud og Haugerud 

   Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit (NIBR-rapport;2020:23, Research report, 2020-10)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud, gjennomført sommeren 2020. Undersøkelsen bygger på nullpunktsanalysen som ble gjennomført i 2017. Hensikten ...
  • Skatt fra studenter i Oslo 

   Nygaard, Marit; Vik, Lars (NIBR-rapport;2020:12, Research report, 2020-06)
   I 2014 utliknet studentene i Oslo rundt 3,5 milliarder kroner i skatt gjennom arbeid (og formue), og av dette gikk anslagsvis 40 prosent, det vil si rundt 1,4 milliarder til Oslo kommune. Beregnet skatt til Oslo kommune ...
  • Utfordringer og mulighetsrom 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2018:4, Report, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra stedsanalyser av delbydel Romsås og delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø. Funnene skal danne grunnlag for områdeinnsats i ...