• Kvalitet i skjermet sektor 

   Skarpaas, Ingebjørg; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:3, Research report, 2011)
   Rapporten handler om kvalitet på offentlige tjenester, og har til hensikt å øke kunnskaps-grunnlaget for hvordan Arbeids- og velferdsetaten kan sikre kvalitet i arbeidsrettede tiltak levert av forhåndsgodkjente leverandører ...
  • Lytt til seniorene! 

   Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Norvoll, Reidun (Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017, Report, 2017)
   Eldre på seniorsentre og frivilligsentraler i tre case-kommuner har deltatt i utprøving av en treleddet medvirkningsmetode med spørreskjema og samtaler, en digital kartleggingsapp og dialogverksted. Metodeprosjektet gav ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen Sofie; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:8, Report, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

   Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (NIBR-rapport;2020:4, Research report, 2020-03)
   Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
  • Som natt og dag? 

   Norvoll, Reidun; Tonje Lossius Husum (AFI Notat 2011:9, Report, 2011)
   Notatet peker på at det ofte er store forskjeller i forståelsen og opplevelsen av tvang hos de som gjennomfører tvungent psykisk helsevern, og hos brukere som erfarer tvungent psykisk helsevern som negativt. Disse situasjonene ...