• Helhetlige og langsiktige hensyn i politiske vedtak om velferdstjenester 

      Klausen, Jan Erling; Nergaard, Erik; Kittelsen, Elin (NIBR-rapport 2008:27, Report, 2008)
      Prosjektet har undersøkt hvordan Stortinget og regjoeringen tar helhetlige og lansiktige hensyn i sin behandling av saker som gjelder kommunale velferdstjenester. Det er gjennomført en diskursanalyse av fire saker, hvor ...