• Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 10/08, Report, 2008)
   This report comes out of a small research project commissioned to NOVA by the Administration for health and welfare in the Municipality of Oslo, who wanted better documentation on the «needs for care services for the elderly ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Rapport, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...
  • Ett års gratis barnehage - hvilke konsekvenser har det for overgangen til skolen? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 7/03, Research report, 2003)
   Barna som deltok i forsøket med gratis barnehage for fire- og femåringer i bydel Gamle Oslo er nå begynt på skolen. Denne rapporten gjør rede for hvordan samarbeidet mellom skolen og familiene som mottok tilbudet fungerer. ...
  • Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 3/02, Research report, 2002)
   I denne rapporten presenteres resultatene av NOVAs evaluering av forsøket med gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. Oppdraget er initiert og finansiert av Barne- og familiedepartementet. Forsøket startet ...
  • Hva skjer med innvandrerfamiliers bruk av barnehage når et gratis tilbud går over til å koste penger? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 12/06, Report, 2006)
   The report deals with how the use made of a service changes when it switches from being free to being charged for. In autumn 1998 a trial scheme started involving fours hours of free day care centre provision for all ...
  • Mangfoldig omsorg 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 16/09, Report, 2009)
   The aim of the project The project, entitled "Multicultural elderly care", which was initiated by KS (the Norwegian Association of Local and Regional Authorities), examines three immigrant groups' expectations towards old ...
  • Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 18/05, Report, 2005)
   Elever som har foreldre som ikke bor sammen (såkalt særboende foreldre), gjør det gjennomsnittlig dårligere på skolen enn andre elever. Hva er årsaken til dette? Hvilke mekanismer gjør at foreldrenes samlivsvalg virker inn ...
  • To års gratis barnehagetilbud for familier med innvandrerbakgrunn - fører det til integrering? 

   Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 6/03, Research report, 2003)
   Hvilken betydning har det for familier med innvandrerbakgrunn å få tilbud om fire timer barnehage de to siste årene før skolestart? Bidrar det til økt integrering? Disse spørsmålene er utgangspunktet for evalueringen som ...