• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

   Bratt, Christopher; Jones, Ken; Nenseth, Vibeke (NIBR-notat 2002:105, Notat, 2002)
   Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...
  • Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Nenseth, Vibeke (NIBR-rapport 2006:03, Report, 2006)
   Rapporten presenterer en studie av planleggingen av idrettsanlegg i Oslo gjennom case-studier av henholdsvis kunstgressbane og svømmehall. Studien viser at det er et gap mellom overordnete politiske mål og idrettsanleggspraksis. ...
  • Lokal bærekraft 

   Nenseth, Vibeke; Saglie, Inger-Lise; Arnesen, Odd Eirik (NIBR-rapport 2004:18, Report, 2004)
   Prosjektet har undersøkt LA21-satsingen i norske kommuner gjennom en ekstensiv telefon-survey til 100 kommuner og intensive case-studier i tre kommuner. Integrering av LA-arbeidet i kommuneplanleggingen og kommunale ildsjeler ...
  • Midtveisevaluering av Groruddalssatsingen 

   Ruud, Marit Ekne; Holm-Hansen, Jørn; Nenseth, Vibeke; Tønnesen, Anders (Samarbeidsrapport NIBR/TØI 2011, Report, 2011)
   Evalueringen setter fokus på foreløpige utfall og virkninger av de tiltakene som til nå er satt i gang i Groruddalssatsingen, samt vurderinger av strategier, innretninger og organisering. Analysen bygger på interne ...
  • Planforsøket på regionalt nivå i Akershus 

   Nenseth, Vibeke; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2002:03, Report, 2002)
   Rapporten dokumenterer resultatene fra evaluering av forsøket med desentralisert sluttbehandling av innsigelsessaker etter Plan- og bygningsloven. Hovedkonklusjonen er at forsøket i Akershus har vært vellykket, i den ...