• Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? 

   Indset, Marthe; Naustdalslid, Jon; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2010:3, Report, 2010)
   NIBR har gjennomført en pilotstudie av arbeidet med helhetlig vannforvaltning i fire vannområder i Norge. EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet), i Norge gjennomført som Forskrift om rammer for vannforvaltningen ...
  • Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge 

   Kleven, Terje; Naustdalslid, Jon; Björn, Carolina (NIBR-rapport 2011:14, Report, 2011)
   På oppdrag for Miljøverndepartementet har NIBR utredet status for norsk planforskning og planleggerutdanning. For å styrke begge feltene etter en lang stagnasjonsperiode konkluderer rapporten med at det er behov for en ...