• Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn 

      Martens, Christine Tokle (NOVA Notat 3/12, Notat, 2012)
      Dette notatet handler om det å føle seg fattig. Materialet er hentet fra undersøkelsen Barns levekår – betydningen av familiens økonomi for barns hverdag, en landsdekkende og representativ intervjuundersøkelse med barn og ...