• Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune. Fra dialog til avviksmelding? 

      Martens, Christine Thokle; Veenstra, Marijke (NOVA Rapport 9/15, Report, 2015)
      Ved innføringen av Samhandlingsreformen ble kommuner og helseforetak forpliktet til å inngå samarbeidsavtaler. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen samt etablere gode samarbeidsrutiner slik at pasienter ...