• Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i tre kommuner 

   Marte Winsvold; Lorentzen, Hilde (NIBR-notat 2006:136, Notat, 2006)
   Forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ er gjennomført i de tre kommunene Eidsvoll, Hole og Lørenskog. Notatet gjengir resultatene fra en evaluering av forsøket midtveis i forsøksperioden. Evalueringen er basert på ...
  • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

   janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (NIBR-notat 2012:101, Notat, 2012)
   Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...
  • Lokalt e-demokrati for alle 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Marte Winsvold (NIBR-notat 2006:110, Notat, 2006)
   Last ned gratis Formålet er å inspirere til tenkning og diskusjon rundt temaet elektronisk deltakelse for innbyggere med funksjonsnedsettelser. Heftet presenterer hvordan disse bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Marte Winsvold; Siri Nørve; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2014:101, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på ...