• Bokvalitet på områdenivå 

      Jon Guttu; lenes; Mathilde Anker; Odd Eirik Arnesen; Marte Boro (NIBR-notat 2004:119, Notat, 2004)
      Last ned gratis Notatet presenterer en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå. Formålet er å kunne finne frem til områder der det kan være behov for offentlige tiltak for å bedre bokvaliteten. ...