• Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder 

      Knut Bjørn Stokke; Atle Omland; Skogheim, Ragnhild; Margrete Skår; Erling Vindenes; Mathilde Anker (NIBR-notat 2006:133, Notat, 2006)
      Last ned gratis Hensikten med dette notatet er å gi en samlet og systematisert kunnskapsoversikt knyttet til planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder, med særlig vekt på bymark, kystsone og sammenhengende ...