• INERREG IIIA - Nordkalotten og Kolarctic 

      Nygaard, Vigdis; Krogh, Lars; Høifødt, Sverre; Aulaskari, Olli; Malinen, Pentti (NIBR prosjektrapport 2001:04, Report, 2001)
      Som et ledd i utarbeidelsen av nye Interreg-programmer for 2000-2006 ble forskere engasjert for å gjøre en forhåndsevaluering av arbeidet. Forskerne deltok i en interaktiv prosess med programutviklerne og skriverne, der ...