• Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner 

      Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian B.; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (IRIS-rapport 2018/184, Report, 2018)
      IRIS og NIBR fikk i april 2016 oppdraget med å evaluere Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) Utviklingsprogram for byregioner (2014-18). I august 2016 ble det lever en delrapport (NIBR notat 2016-106) som belyser ...