• Fylkesmannsembete under omforming? 

   Hansen, Tore; Leif Arne Heløe (NIBR-notat 2007:118, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet omhandler mulige konsekvenser for fylkesmannsembetene av at fylkene eventuelt blir slått sammen til regioner med store oppgaver. Konsekvensene vil avhenge av så vel regionstørrelse som oppgaveportefølje. ...
  • Sektor- eller områdestyring? 

   Hovik, Sissel; Leif Arne Heløe; Inger Marie Stigen (NIBR-notat 2002:118, Notat, 2002)
   Dette notatet er en delrapport fra en evaluering av SNTs regionaliseringsprosjekt. Notatet belyser resultater av de ulike regionmodellene på delmål om bedre styringsdialog mellom SNT og kommunale næringsmiddeltilsyn, bedre ...