• Area-based initiatives and urban democracy 

   Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; Bertelsen, Inger Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Area-based initiatives (ABIs) set out to improve livability and living conditions in disadvantaged urban neigh- borhoods by making use of extensive citizen participation. ABIs are often criticized for constituting a form ...
  • Forvaltningsenheter i NAV 

   Andreassen, Tone Alm; Legard, Sveinung; Amund Lie (AFI Notat 2011:5, Report, 2011)
   Våren 2008 ble det etablert egne forvaltningsenheter for saksbehandling i ytelsene NAV forvalter. Oppgaver som tidligere lå i trygdeetatens lokalkontor, ble flyttet ut av NAV-kontorene. Denne organiseringen skulle gjøre ...
  • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

   Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
  • Overgang mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne 

   Legard, Sveinung (AFI FoU-resultat 2012, Research report, 2012)
  • Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne 

   Steen, Arild Henrik; Legard, Sveinung; Jes Erik Jessen; Niels Anker; Peter G. Madsen (AFI Rapport 2012:5, Research report, 2012)
  • De vanskelige overgangene 

   Legard, Sveinung (AFI Rapport 2013:7, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en oversikt over utfordringer som unge med nedsatt funksjonsevne møter i overgangen mellom utdanning og arbeid, hvordan norske myndigheter forholder seg til disse ut-fordringene, og avsluttes med noen ...