• Kommunal klima- og energiplanlegging 

   Lars Risan; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2010:107, Notat, 2010)
   Last ned gratis Notatet gjennomgår kommunenes arbeid med klima- og energiplaner. Det foretas en kvantitativ gjennomgang av er hvor mange kommuner som har utarbeidet plan. I tillegg foretas det en kvalitativ analyse av et ...
  • Universell utforming – kunnskap, makt og moral 

   Lars Risan; Siri Nørve (NIBR-notat 2012:113, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet samler to artikkelmanuskripter, «Universell utforming» og historien som forsvant, og Universell Utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». Artiklene er basert på en begrepshistorisk studie ...