• Alternativer til plassering utenfor hjemmet 

   Lars B. Kristofersen (NIBR-notat 2003:102, Notat, 2003)
   Fylkesbarnevernet og flere av kommunene i Buskerud startet sitt prosjekt "Tiltak i nærmiljøet" sommeren/høsten 2001. Dette notatet er en oppsummering av noen sider ved NIBRs evaluering av fylkesbarnevernets prosjekt i ...
  • Opptrappingsplanenes betydning for barne- og ungdomspsykiatri og barnevern 

   Lars B. Kristofersen (NIBR-notat 2004:112, Notat, 2004)
   Last ned gratis Hovedformål for prosjektet er å foreta en evaluering av forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatri og barnevernet i perioden for Opptrappingsplanen for psykisk helse (opprinnelig 1999-2006, nylig utvidet ...