• Befolkningsutsikter og flytting i Nord-Troms 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2008:109, Notat, 2008)
   Last ned gratis Nord-Troms har i det lange løp hatt en svak nedgang i folketallet, og det gjelder alle kommunene i regionen. Nordreisa og Skjervøy har siste tiår hatt litt mindre nedgang enn de andre, men de spør seg hele ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Byene i Nordland som innovasjonssentra 

   Vestby, Guri Mette; Bergsli, Heidi; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2016:2, Report, 2016)
   Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av hva slags miljøer og møteplasser som fungerer som innovasjonsarenaer i de ti byene og regionsentrene i Nordland, hvilke betingelser og forutsetninger som fremmer ...
  • Byregionprogrammets fase 1: Gjennomgang av 33 samfunnsanalyser 

   Johansen, Steinar; Langset, Bjørg; Foss, Olav (NIBR-rapport 2015:16, Report, 2015)
   Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å styrke vekstkraften i byregioner og til å øke kunnskapen om betydningen for økonomisk vekstkraft av samhandling mellom by og omland. I fase 1 av programmet (analysefasen) ...
  • Flytteanalyser i Drammen 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2014:102, Notat, 2014)
   Registerdata over alle flyttinger inn til, internt i og ut av Drammen for perioden 2006–2011 brukes til å beskrive hvem som flytter inn i nye boliger i Drammen, hvor de kommer fra, hva slags boliger de flytter til og hva ...
  • Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? 

   Langset, Bjørg; Kvinge, Torunn; Siri Nørve (NIBR-notat 2012:112, Notat, 2012)
   Last ned gratis Særlig i de store byene har det vært sterk vekst i boligprisene de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget tilstrekkelig nok nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye ...
  • Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet 

   Sørlie, Kjetil; Aure, Marit; Langset, Bjørg (NIBR-rapport 2012:22, Report, 2012)
   Jo lettere det er å få eller skifte jobb, desto færre er det som oppgir arbeid som bo- og flyttebegrunnelser. Unge som flytter til byene, og de som flytter til periferi oppgir i størst grad arbeid som motiv. I områder med ...
  • Kompetanseintensive næringer og tjenester 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2010:20, Report, 2010)
   Økt utdanningsnivå og vekst av kompetansearbeidsplasser er trekk ved kunnskapassamfunnets utvikling. I rapporten beskrives lokalisering og regional utvikling for yrkesbefolkningen med høgere utdanning samt for arbeidsplasser ...
  • Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? 

   Barlindhaug, Rolf; Børrud, Elin; Langset, Bjørg; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2012:31, Report, 2012)
   Er det først og fremst er de veletablerte som kjøper nye boliger i storbykommunene, og hvilke kvaliteter har nye boligene i disse områdene? Bolig- og bokvaliteten er et resultat av beboernes etterspørsel og preferanser, ...
  • Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag 

   Gundersen, Frants; Langset, Bjørg; Sørlie, Kjetil; Vanberg, Vidar (NIBR-rapport 2013:13, Report, 2013)
   Rapporten inngår som en del av faktagrunnlaget til fylkeskommunens arbeid med Regional planstrategi i fylket. Rapporten presenterer et bredt tematisk og empirisk materiale over alle kommuner og bo- og arbeidsmarkedsregioner ...
  • Samfunnsøkonomiske konstnader ved fallulykker i boligtrapper 

   Kann, Frode; Langset, Bjørg; Medby, Per (NIBR-rapport 2010:23, Report, 2010)
   Rapporten drøfter samfunnøkonomiske effekter av fallulykker basert på norsk og utenlandsk litteratur og skisserer et opplegg for en analyse av kostnader ved fallulykker. Tilknyttet prosjekt Samfunnsøkonomisk analyse av ...
  • Tilgang til offentlige tjenester som motiv for bostedsvalg 

   Kjetil Sørlie; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2013:109, Notat, 2013)
   Last ned gratis I hvor stor grad betyr tilgang til offentlige tjenester noe som motiv for bostedsvalg? Bo- og flyttemotiv-undersøkelsen 2008 viser at 24 prosent har dette som del av et flytte/bomotiv, mens 37 prosent ...