• "City regions, advantages and innovation" 

   Onsager, Knut; Aslesen, Heidi; Gundersen, Frants; Isaksen, Arne; Langeland, Ove (NIBR Report 2010:5, Report, 2010)
   The report forcuses on regional advantage and innovation, industrial development and challanges in a more knowledge based economy, and analyse empirically such properties in main types of small and large city regions in ...
  • Mer enn penger? 

   Gundersen, Frants; Langeland, Ove (NIBR-notat 2004:109, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet beskriver hvordan norske kunnskapsbedrifter finansieres og hvilke erfaringer bedriftene har med såkornfond og ventureselskap som investorer og eiere.