• Helhetlig planlegging i vannregion Glomma 

      Sundnes, Frode; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Langaas, Sindre (Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017, Report, 2017)
      Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale ...