• Evaluering av innbyggerinitiativordningen 

   Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (Sammendragsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010, Report, 2010)
   Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Report, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Helhetlige og langsiktige hensyn i politiske vedtak om velferdstjenester 

   Klausen, Jan Erling; Nergaard, Erik; Kittelsen, Elin (NIBR-rapport 2008:27, Report, 2008)
   Prosjektet har undersøkt hvordan Stortinget og regjoeringen tar helhetlige og lansiktige hensyn i sin behandling av saker som gjelder kommunale velferdstjenester. Det er gjennomført en diskursanalyse av fire saker, hvor ...