• Bedre trygghet i kollektivtransporten 

      Hilsen, Anne Inga; Holst, Cathrine; Katrine S. Hanssen (Research report, 2003)
      Vold, trusler og ran er et økende problem innen kollektivtransporten. Myndighetene og arbeidslivets organisasjoner er opptatt av at reisende med kollektivtransport skal føle seg trygge, og at de som arbeider i transportsektoren ...