• Bolig- og befolkningsutvikling i delbydel Linderud 

   Katja Johannessen; Kvinge, Torunn (NIBR-notat 2011:101, Notat, 2011)
   Forstudien er en undersøkelse av boligmarkedet og levekårene i delbydel Linderud. Hensikten med studien er å gi et bilde av den nyeste utviklingen i området basert på foreliggende registerdata. Tilknyttet prosjekt ...
  • Bostedsløshet i Norge – Omfang, kjennetegn og forklaringer 

   Katja Johannessen; Lied, Camilla; Kvinge, Torunn; Dyb, Evelyn (NIBR-notat 2013:112, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet er en kortversjon av utdrag fra følgende to rapporter: NIBR-rapport 2013:5 Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging og NIBR-rapport 2013:6 Forklaringer på bostedsløshet Tilknyttet prosjekt ...
  • Kompetanse og rekruttering i kommunale helse- og omsorgstjenester: Kompetanseløftets effekter i kommunene 

   Dorothy Sutherland Olsen; Helgesen, Marit; Katja Johannessen; Kvinge, Torunn; Asgeir Skålholt; Asbjørn Kårstein; Clara Åse Arnesen (NIBR-notat 2014:110, Notat, 2014)
   Last ned gratis Kompetanseløftet 2015 (K2015) er regjeringens kompetanse og rekrutteringsplan for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Evalueringen er et samarbeid mellom NIBR og NIFU. Den studerer kommunenes bruk, ...
  • Unge i randsonen – En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet 

   Katja Johannessen (NIBR-notat 2013:108, Notat, 2013)
   Last ned gratis I 2012 var det over 1500 bostedsløse personer under 25 år i Norge. Denne studien ser nærmere på hvem de unge bostedsløse i Norge er, og hvilke utfordringer de står overfor. Gjennom kvalitative intervjuer ...