• Avtalt selvbosetting blant flyktninger 

   Henningsen, Erik; Dyb, Evelyn; Kasahara, Yuri; Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian (NIBR-rapport 2016:5, Report, 2016)
   Rapporten er basert på en spørreundersøkelse om avtalt selvbosetting som har blitt gjennomført blant kommuner og asylmottak. Rapporten beskriver omfang og utbredelse av ordningen og praksis ute i kommunene.
  • What is digital social science? Challenges and opportunities of digitalization for the social sciences 

   Wiig, Henrik; Kasahara, Yuri (NIBR Working Paper;2022:101, Working paper, 2022-03)
   Information collection and registering of data is today digital and stored on computers. Advanced statistical models analyse this information to recommend actions. The whole cognitive process can take place in computers ...