• Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon 

   Karvel, Eva; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2012:27, Report, 2012)
   Tilknyttet prosjekt Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
  • Heis og levekår 

   Holm, Arne; Nørve, Siri; Karvel, Eva (NIBR-rapport 2012:19, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder ...