• Kompetanseheving i psykisk helsearbeid 

      Kari Ludvigsen; Helgesen, Marit (NIBR-notat 2004:135, Notat, 2004)
      Last ned gratis Notatet behandler den tverrfaglige videreutdanningen i psykisk helsearbeid og SEPREP tverrfaglig videreutdanning. Problemstillingen er hvordan videreutdanningene forholder seg til sentrale målsettinger i ...