• Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

      Bratt, Christopher; Jones, Ken; Nenseth, Vibeke (NIBR-notat 2002:105, Notat, 2002)
      Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...