• Fra kompetanse til handling 

      Jonassen, Wenche (NIBR prosjektrapport 2001:13, Report, 2001)
      Oslo kommune har gjennomført et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med voldsofre, overgripere og prostituerte. I denne rapporten beskrives innholdet i opplæringsprogrammet og i hvilken grad målene for opplæringen ...