• 10 sjekkpunkter for utendørs bokvalitet i by 

   Jon Guttu (NIBR-notat 2008:113, Notat, 2008)
   Last ned gratis De ti sjekkpunktene bygger på empirisk forskning om utearealer og er rettet mot de vanligste manglene ved utbygging i tette bystrøk. De er formulert som tommelfingerregler og beregnet på utbyggere,saksbehandlere ...
  • Bokvalitet på områdenivå 

   Jon Guttu; lenes; Mathilde Anker; Odd Eirik Arnesen; Marte Boro (NIBR-notat 2004:119, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet presenterer en metode for kartlegging og vurdering av bokvalitet på områdenivå. Formålet er å kunne finne frem til områder der det kan være behov for offentlige tiltak for å bedre bokvaliteten. ...
  • Det fysiske bysentrum i bykommunene i Østfold og Buskerud - den besøkendes blikk 

   Jon Guttu; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:128, Notat, 2005)
   Last ned gratis Hva ser vi på kommunenes nettsider og hva ser vi i virkeligheten? Noen sentrale påstander fra hver bykommune blir vurdert og diskutert etter et besøk på stedet. Generelt legger nettstedene liten vekt på ...
  • Samfunnsøkonomisk vurdering av universell utforming 

   Kann, Frode; Jon Guttu (NIBR-notat 2005:118, Notat, 2005)
   Last ned gratis Drøfting av premisser for og vurdering av muligheten for å konkretisere samfunnsøkonomiske aspekter ved gjennomføring av universell utforming, samt forslag til hvordan slike analyser kan gjennomføres.
  • Tiltak i tide 

   Per-Øystein Lund; Brattbakk, Ingar; Ivar Brevik; Jon Guttu; Ruud, Marit Ekne; lenes (NIBR-notat 2006:126, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over ulike behov og utfordringer i Groruddalen i forhold til demografi, sosiale forhold, boligforhold og nærmiljø. Hvilke muligheter og utfordringer ser bydelene i forhold til sin ...