• Arena Lettmetall 

   Johnstad, Tom (NIBR-rapport 2007:09, Report, 2007)
   Rapporten er en evaluering av Arena Lettmetall, som har vært et utviklingsprosjekt i tilknytning til lettmetallindustrien på Raufoss-Gjøvik-Toten i perioden 2004-2006. Prosjektet har vært en viktig katalysator for mange ...
  • TotAl-gruppen 

   Johnstad, Tom; Leirvik, Birgit (Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2006, Report, 2006)
   Rapporten fokuserer på fremveksten av og omstillingen innen bedriftsnettverket TotAl-gruppen, som har sin basis på Toten og Gjøvik-regionen og innen lettmetallbearbeidende bedrifter. Den tar opp nettverkets historie, ...