• PBL-relatert planforskning 1993-2001 

      John Pløger (NIBR-notat 2002:104, Notat, 2002)
      Last ned gratis Notatet er en annotert oversikt over planforskning i Norge. Første utgave ble publisert i november 1998 som NIBR-notat 1998:125.