• Norsk Form 

      John Pløger (NIBR-notat 2003:103, Notat, 2003)
      Norsk Form har fått en unik maktposisjon i norsk planlegging, og notatet er et eksplorativt innspill til en analyse av grunnlaget for denne posisjon. Med avsett i en teori om policy-nettverk og diskursiv praksis som ...