• Barndom - forvandling uten forhandling? 

      Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (NIBR prosjektrapport 2000:06, Report, 2000)
      Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...