• Venturefinansiering av innovasjon 

      Jansen, Silje Katinka (NIBR-rapport 2003:16, Report, 2003)
      Rapporten fokuserer på koblingen mellom venturekapitalselskaper og entreprenører i Osloregionen, og hvilken rolle sosiale relasjoner og geografisk nærhet spiller for denne koblingen.