• Eldreomsorgen i Oslo 

   Ivar Brevik (NIBR-notat 2007:111, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet gjengir resultatene av en sammenliknende analyse av sentrale trekk ved eldreomsorgen i Oslo på grunnlag av Helsetilsynets undersøkelse i 2003 av pleie- og omsorgstjenestene i kommunene der hovedstaden ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Ivar Brevik (NIBR-notat 2003:114, Notat, 2003)
   Notatet omhandler kommunenes erfaringer og vurderinger av iverksetting av handlingsplan for eldreomsorgen. Sentralt står arbeidet med målsettingene, behovsgrunnlaget og behovsberegningene og spørsmålet om valg mellom ...
  • Kjennetegn ved yngre brukere av heimebaserte tjenester 

   Ivar Brevik (NIBR-notat 2012:106, Notat, 2012)
   Last ned gratis Målgruppen for dette arbeidet har vært funksjonshemmede som er avhengig av omfattende praktisk bistand i eget hjem og/eller hjemmesykepleie eller annen livsnødvendig bistand for å mestre hverdagens ...
  • Tiltak i tide 

   Per-Øystein Lund; Brattbakk, Ingar; Ivar Brevik; Jon Guttu; Ruud, Marit Ekne; lenes (NIBR-notat 2006:126, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over ulike behov og utfordringer i Groruddalen i forhold til demografi, sosiale forhold, boligforhold og nærmiljø. Hvilke muligheter og utfordringer ser bydelene i forhold til sin ...
  • Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 

   Ivar Brevik (NIBR-notat 2006:116, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet gjør rede for prosjektets mandat, oppbygging og innhold og resultatene fra analyse av utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon i en undersøkelse i regi av Statens helsetilsyn i 2003. De viser ...