• Intensjoner og realiteter i et prosjekt 

      Ingvild H. Røsstad (NIBR-notat 2001:114, Notat, 2001)
      Last ned gratis Notatet er en evaluering av prosjektet "Kultur gir helse" i Bygdøy-Frogner bydel i Oslo. Det er opprinnelig skrevet som hovedfagsoppgave i sosiologi ved Universietet i Oslo.