• By- og bokvaliteter i markedsbasert fortettingspolitikk 

   lenes; Arvid Strand; Inger-Lise Saglie (NIBR-notat 2007:105, Notat, 2007)
   Last ned gratis I forprosjektet er det diskutert teoretisk hvordan by- og bokvaliteter kan sikres i en markedsbasert boligutvikling, med særlig vekt på felles goder. Forprosjektet viser empirisk hvordan offentlige og ...
  • Kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommunene 

   Terje Skjeggedal; Inger-Lise Saglie (NIBR-notat 2008:105, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet oppsummerer fase 1 i en kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylkeskommuner, basert på eksisterende undersøkelser og tilgjengelig statistikk. Tilknyttet prosjekt ...
  • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

   janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (NIBR-notat 2012:101, Notat, 2012)
   Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...