• Evaluering av Kompetanseløftet 2015 

   Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2011:108, Notat, 2011)
   Last ned gratis I dette notatet sammenlignes resultatene fra en survey sendt ut til kommunene i 2008 og i 2010. I tillegg gjøres det analyser av den innrapporterte aktiviteten i Kompetanseløftet 2015. Resultatene viser ...
  • Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2011:107, Notat, 2011)
   Våre respondenter i fylkesmannsembetene var i 2009 gjennomgående godt fornøyd med den løpende kontakten med kontaktpersonene i Helsedirektoratet. Det ser altså ut til at styringen og samordningen fungerer godt på dette ...
  • Kommunal organisering 2004 

   Hovik, Sissel; Inger Marie Stigen (NIBR-notat 2004:124, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer i kommunene og fylkeskommunene per 2004. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner ...
  • Kompetanseløftet 2015 - kommunenes deltakelse 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2009:103, Notat, 2009)
   Last ned gratis Basert på resultatene fra surveyen til kommunene er kommunene svært positive til Kompetanseløftet 2015.Formålet med satsingen synes å være godt tilpasset behovet ute i kommunene og kommunene oppgir jevnt ...
  • Sektor- eller områdestyring? 

   Hovik, Sissel; Leif Arne Heløe; Inger Marie Stigen (NIBR-notat 2002:118, Notat, 2002)
   Dette notatet er en delrapport fra en evaluering av SNTs regionaliseringsprosjekt. Notatet belyser resultater av de ulike regionmodellene på delmål om bedre styringsdialog mellom SNT og kommunale næringsmiddeltilsyn, bedre ...
  • The Norwegian Hospital Reform 

   Per Lægreid; Ståle Opedal; Inger Marie Stigen (NIBR-notat 2004:107, Notat, 2004)
   Last ned gratis The paper focuses on the balance between superior governmental control and enterprise autonomy by examining the Norwegian Hospital Reform. The enterprise model and the policy instruments that the government, ...