• Aldersdemens i parforhold 

   Ingebretsen, Reidun; Solem, Per Erik (NOVA Rapport 20/02, Research report, 2002)
   Aldersdemens angår mange individer, par og familier. Denne rapporten retter søkelyset mot hvordan ektefeller opplever forandringer som skjer ved partners demensutvikling, og hvordan de forholder seg i den nye situasjonen. ...
  • Eldre med innvandrerbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun; Nergård, Trude B. (NOVA Rapport 13/07, Rapport, 2007)
   A central question is how to give elderly from the majority- and minority populations in Norway equivalent care services. In the project «Care Services for elderly persons with a non-western ethnic minority background» the ...
  • Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 11/10, Report, 2010)
   The aim of this report is to describe experiences from care services for elderly immigrants from the perspectives of users, family caregivers and staff, and point to cooperation and challenges in formal vs. informal care. ...
  • Kommunikasjon ved demens - en arena for samarbeid 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 13/05, Report, 2005)
   In the project ö‚'Communication in case of dementiaö‚' the aim was to collect knowledge on different approaches and discuss experiences from the formal service system (geronto-psychiatric and geriatric units, teams and ...
  • Omsorgstjenester med mangfold? 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 9/05, Report, 2005)
   Eldre med minoritetsetnisk bakgrunn vil i økende grad forventes å bli henvist til pleie- og omsorgstjenestene her i landet. Hvilke konsekvenser får økningen i en flerkulturell eldrebefolkning for det kommunale hjelpeapparatet, ...
  • Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn 

   Ingebretsen, Reidun (NOVA Rapport 28/11, Report, 2011)
   Care Services for Persons from Ethnic Minorities The aim of the Project "Care Services for Persons from Ethnic Minorities" is to learn more about how municipalities give care services to ethnic minorities, how they plan ...
  • Post-injury lives 

   Ingebretsen, Reidun; Lingsom, Susan (NOVA Rapport 21/09, Report, 2009)
   This report discusses different aspects of living with impairments acquired in midlife. Drawing on qualitative interviews with a sample of ten middle aged, middle class men and women who have suffered reductions in functional ...