• Kroppserfaringer og slankevaner 

   Hauge, Benedicte (Fagrapport 5-2007, Report, 2007)
   Vi lever i en tid hvor kropp og kroppsfasong står i fokus. Kroppen er en identitetsmarkør som forteller hvem vi er. En slank kropp uttrykker kontroll og beherskelse, mens en stor kropp gir signaler om forfall og lav moral. ...
  • Ukeblader, innsamling og analyse 

   Hauge, Benedicte (Prosjektnotat 5-2008, Notat, 2008)
   Bakgrunnen for notatet er tilslaget på Forskningsråd-prosjektet ”Beauty comes from within. Looking good as a challenge in health promotion” som SIFO fikk i 2008 i samråd med Centrum for konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg ...